Profound

Owners Support

 

 

 

Ingolf Møller tilbyder aktiv, fokuseret lederstøtte.

 

"Noget der går godt, kan gøres endnu bedre.

Og hvis det er lidt træls?

Så gør vi afmagt til afkast......"

 

Nogle af mine statements:

 

  • Management i mange forskellige brancher har altid været min hjemmebane.
  • Jeg har arbejdet i DK og internationalt indenfor både produktion og handel  -  og har erhvervet en global indstilling til forretningslivet og samarbejdet med forskellige kulturer.
  • Mine kompetencer dækker ledelse, sparring, virksomheds-økonomi og udvikling af virksomhedens potentiale.
  • Forandringsledelse medfører noget godt, når det sker i respekt for alle involverede parter.
  • På arbejdspladsen er den største glæde at skabe fælles resultater.  Udholdenhed og vedholdenhed belønnes.
  • Jeg kan se, hvor pengene tjenes i virksomheden  - og også se hvor de eventuelt bliver sat til.
  • Forhandlingsvant på engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

 

"Du kan meget selv, men ikke alt. Sammen med et godt hold af medspillere kan vi udrette en masse både på hjemmebane og på udebane"

 

Jeg honoreres enten på et fast forud aftalt honorar eller efter tidsforbug. De første samtaler koster ikke en krone. Vi skal først gensidigt vurdere hinanden - og beslutte om vi vil indgå et samarbejde.

 

 

Er du leder eller ejer af en virksomhed?

 

Har du brug for aktiv støtte?

 

Ingolf Møller, aktiv i ledelse og lederstøtte.

 

Jeg påtager mig bl.a. følgende opgaver efter en forudgående gensidig vurdering og aftale:

 

 

 

 

Deltager som bestyrelsesmedlem
eller som bestyrelsesformand
 i et lille antal virksomheder.
Med fokus og engagement.

Hjælper ledelsen fra afmagt til afkast.
Mine indspark af ideer
kombineret  med vedholdenhed
bringer altid resultater.

• Kan indsættes som forandringsledelse
 i virksomheden.
Målene fastholdes og gennemføres.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Støttepædagog" for ledelsens analyse af behovet for udvikling i økonomi, organisation, markeder og produktkompetencer.

Rådgiver for ledelsen og ejerne i virksomheden.
 Strategiske sonderinger.
   Der er altid en vej til målet.

 

 

 

 

 

 

 

Henvendelse til:

Profound Owners Support

Direktør Ingolf Møller, Dalmosevej 15, DK-8355 Solbjerg

Tel.: +45  2361 4344 

e-mail: champion.dk@mail.dk      www.ownerssupport.dk

• For en forud aftalt periode kan jeg påtage mig opgaven som Interim Manager - det kan f.eks. være ved et pludseligt opstået behov.